KMA-Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet

Vår verksamhet ställer höga krav på att åtaganden utförs på ett kvalitativt sätt för våra kunder, både kortsiktigt och långsiktigt i ett hållbart perspektiv.

Vårt kvalitetsledningssystem utgör en viktigt grund för att säkerställa utförda jobb och samarbeten. Finnvedens Bygg ska vara ett kundfokuserat företag som ständigt arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Våra ledord är service, kvalité och effektivitet. För att skapa kvalitet, är det viktigt att vi lyssnar på våra kunder och medarbetare. En stark relation ger lyhörda dialoger, större förståelse och ett bättre resultat. Våra anställda är välutbildade och har den kompetens som krävs för att kunna leverera på ett kvalitetssäkert sätt.

Miljö

Vi tar ansvar för miljön liksom mot våra kunder, anställda ,ägare och övriga intressenter. Vi ska minska påverkan på miljön så långt det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete, vilket innebär att alla på företaget har ett ansvar för att förbättra och rapportera brister i arbetsmiljön, samt att följa instruktioner och rutiner. Vi vill ha friska medarbetare.
Dashboard mockup