Tillbyggnad av industri, Värnamo

Tillbyggnad av industri, Värnamo (1/2)

Tillbyggnad av industri, Värnamo (2/2)

Nybyggnation, Värnamo

Nybyggnation, Hillerstorp (1/2)

Nybyggnation, Hillerstorp (2/2)

Nybyggnation, Halmstad

Om- tillbyggnad, Hillerstorp

Nybyggnation, Hillerstorp

Nybyggnation, Hillerstorp

Nybyggnation, Värnamo

Nybyggnation, Värnamo

Nybyggnation, Värnamo