omossfbygg

Finnvedens Bygg är ett familjeägt företag som grundades 1973 av Gillis Andersson och Carl-Olof Andersson. Nu ägs företaget av Gillis Andersson.

Genom åren har vi stött på en mångfald av projekt vilket har gett en stor erfarenhet och kompetens. Det är viktigt för oss att kundens behov sätts i centrum i ett förtroendefullt samarbete. Vår personal har den kompetens och kunskap som behövs för våra uppdrag och kan hjälpa Er med alla typer av projekt inom bygg, stora som små.

För att öka den teoretiska kunskapen har företaget en civilingenjör och kan därför erbjuda projektering, ritningar, byggkonstruktion, byggnadsteknik och energiberäkningar för att Ditt byggprojekt ska bli lyckat. Den genuina kunskapen inom praktik och teori ligger till grund för bra byggnader, där energi och miljö utgör viktiga delar. Vi ombesörjer totalentreprenad.

Aktuellt:

  • 2015-08-19 - Uppritning av garage

  • 2015-08-06 - Uppritning av ihopbyggnad av hus och garage

  • 2015-08-27 - Inkommen beställning på tillbyggnad av industribyggnad, Garantell AB, Värnamo

  • 2015-06-01 - Tillbyggnad och renovering av herrgård utanför Värnamo

  • 2015-06-17 - Pågående nyproduktion av villa i lösvirke utanför Värnamo

  • 2015-08-27 - Inbyggnad av skärmtak, Mandus Wire AB, Värnamo

  • 2015-08-27 - Inbyggnad av skärmtak, Mandus Wire AB, Värnamo

  • 2015-08-13 - Tillbyggnad av industribyggnad, EH Connector AB, Hillerstorp